RSS

இசைப்பாடும் தும்பி

” கொம்பர்த் தும்பி குழலிசை காட்டப்
பொங்கர் வண்டினம் நல்யாழ் செய்ய
வரிக்குயில் பாட மாமயில் ஆடும்
விரைப் பூம்பந்தர்”

இப்பாடலடிகள் ஐம்பெருங்காப்பியமான மணிமேகலை எனும் நூலில் உள்ளன. வண்டினுள் உயர்ந்த சாதியாகிய தும்பி என்னும் வண்டு குழலூத, வண்டினம் யாழ் இசைக்க, குயில் பாடலைப் பாட, மயில் ஆடுகின்ற சோலை என்று கூறப்பட்டுள்ளது

இவ்வடிகள் சோலைக் காட்சியைச் சித்தரிப்பனவாகும். ஆனால், குறிப்பாக இசை தோன்றிய வகையையும், இசைக்கருவி தோன்றிய முறையினையும் உணர்த்துகின்றன. குயிலின் இனிய குரலைக்கேட்டு மனிதன் இசை இசைக்கத் தொடங்கினான் என்ற கருத்தை, “குயில் பாட” என்பது தெளிய வைக்கின்றது. ஆதியில் குயில் பாடியதைக் கேட்டு மனிதன் பாடினான். அதனையே மரபாகக் கொண்டு சீத்தலைச் சாத்தனார் ஈண்டு இவ்வாறு கூறியுள்ளார் என்பது விளங்கும்.

மலையிடை நின்ற மூங்கிலில் வண்டுகள் துளைத்தத் துளைகளினின்று வெளிப்பட்ட இனிய ஓசையைக் கேட்டே, மனிதன் துளைக்கருவியாகிய குழல் தயாரித்தான் என்ற உண்மையை உணர்த்தும் வகையில் சாத்தனார் இவ்வாறு கூறினார் என்பது தெளிவாகும்.


 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

தமிழ் சோறு போடுமா?

(தலைப்பை கிளிக் செய்து முழுமையாக படியுங்கள்)

தமிழ் சோறு போடுமா?
இல்லை!!!
உட்கார வைத்து வடைப் பாயாசம் பீட்சா, கேஎப்சியுடன் விருந்தே வைக்கும்...
தமிழை நன்கு படித்து அறிந்தவன் இந்த கேள்வியைக் கேட்பதில்லை.... தமிழைப் படிக்காமலேயே இந்த முட்டாள் தனமான கேள்வியை எதுக்குங்க கேட்கிறிங்க,....
தமிழைப் படித்து பாருங்கள்... தமிழ்ச்சாற்றை அருந்தி பாருங்கள்.... இதுப்போன்ற கேள்வி தோன்றாது... மீறி தோன்றினால் குறை தமிழ் மீது அல்ல... உங்கள் மீதுதான்!!!!!!
சில தமிழர்களைத் தவிர வேறு எந்த இனத்தவரும் தங்கள் தாய்மொழியைப் பார்த்து இப்படி கேட்பதில்லை.... ஆறு அறிவு இருக்கிறது என்று ஊர் முழுக்க தம்பட்டம் அடித்துக்கொண்டால் மட்டும் போதாது.... அதற்கோற்ப நடந்து கொள்ளல் அவசியம்

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

இசையும் தமிழில் இசைந்தது


(தலைப்பை கிளிக் செய்து முழுமையாக படியுங்கள்)


சங்கீதம், கர்நாடக சங்கீதம் இப்படி எதை நாம் பயில முற்பட்டாலும் அதன் பயணம் தியாகராயர், முத்துசாமி தீக்ஷிதர், ஷாமா சாஸ்திரிகள் போன்றோரின் தெலுங்கு கீர்த்தனைகளில் தான் இருக்கும்
ஆனால் 19ஆம் நூற்றாண்டில் கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி, டி கெ சி, ராஜாஜி ராஜா சார் முத்தையா செட்டியார் போன்றோர் கொண்ட முயற்சிகள் இன்றளவும் வெற்றி பெறவில்லை என்பதை காட்டும் வகையில் மரபு இசை மேடைகள் அங்கிகாரம் கொடுக்கப்படவில்லை என்பதை கண்டால்
ஆனால் இன்றைய தலைமுறைகள் இந்த நிலையை மாற்றி அமைக்கிறது தமிழ் பாடல்கள் ராகங்களின் அடிப்படையில் மரபு மேடை ஏறுகிறது. மிகவும் குறைவான முந்தைய தலைமுறையினர் மட்டுமே இந்த கோட்பாடு கொண்டு இன்றும் உள்ளனர்.
இசை என்பது மொழி மரபு போன்றவற்றை கடந்தது. நாம் உணர்ந்து ரசிக்கவல்ல தாய்மொழியில் பாடல்கள் தோன்றினால் தத்தம் மொழியினருக்கு ஒரு இன்பம் தோன்றும். இசையில் பாகுபாடு ராகங்களால் இருக்கலாம் மொழியால் கூடாது என்பதை தற்போதைய தலைமுறை விதைத்து வருகிறது
இசையில் இசைவோம் உணர்ந்து இசைவோம்

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Tamilans are the great musicians.... ( ancient tamil music)

The music of the pre-Christian era, namely, the Sangam period is called Tamil music. This period ranges approximately between 300 BC and 3 AD. Tamil music is considered one of the most ancient music systems in the world. This is a very special system of music, characteristic and specific to the Tamil people. The historical references to the structure of music, musical instruments, method of singing, the circumstances under which the music developed, etc have been cited in very ancient texts

carnatic music today revolves around the celebrated trinity, Tyagaraja, Dikshitar and Syamasastri. In Tamil Nadu, Tamil isai also has a phenomenal growth. Then one may question as to whether these two are different ones. the deep researches came to the conclusion that these are one and the same.

It is generally said that music came from sama veda. Similarly in Tamil tradition, musical texts are available right from the first sangam period. Works which are meant for singing had the name “paadal”. Lot of musical references are found in tamil poetic works(literature) like Tolkappiyam, Silappadikaram etc.

Silappadikaram gives a lot of information about music and dance. There are eleven types of dances mentioned in the chapter, Arangerru kaadai, explaining the maiden performance of the dancer Madhavi. In the same chapter the qualities that a yazh player, flute player and the drummer should possess are explained in detail under the headings, Yazacirian amaidi, Kuzalasirian amaidi and Tannumai asirian amaidi. The names of the seven svaras [sa (satjam), ri (rishabam), ga (gaantharam), ma (matiyamam), pa (panjamam), da (daivatam, ni (nishatam)] are mentioned as kural (sa), tuttam (ri), kaikkilai (ga), uzai (ma), ili (pa), vilari (da) and taram (ni).

tholkapiyam is written by Tolkappiar, he gives references to the music that prevailed about 2000 years ago, besides dealing with the life of the early Tamilians, their customs, social and political conditions and the physical and geographical particulars. From tholkapiyam, v can understand that the country was divided into four main regions - Kurinji (hills), Marudam (arable lands), Mullai (pastoral regions) and Neithal (coastal belts). Palai (desert) was also added. Each region had its own food, occupation, Gods, music and so on. As mentioned earlier, each region also had a mode or Pann, melodic instrument or Yazh and percussion instrument or Parai.
Instruments like Kuzhal (Flute), Yazh (Vina / Harp) and Muzhavu (percussion) seem to have been the accompaniments for both music and dance.

Many such references to music are found in Tamil treatises. But we are yet to find out as to how music was sung are played in those days. The earliest reference to this can be found in Tevarams. Thanks to the oduvar tradition, the tevarams are sung today as they were composed and sung by the "samaya kuravargal", Tirunyanasambandar , Manikkavasagar, Tirunavukkarasar and Sundaramurti nayanar. nyanasambandar is the youngest composer in the world. He composed his first hymn at the age of three. His first song is “Todudaiya seviyan” in the Pan Nattapadai. This corresponds to the raga “Gambhiranattai”, according to the pan research done by the Tamil Isai Sangam, Chennai. M.Arunachalam in his book “Musical Tradition of Tamil Nadu” mentions that Karaikkal Ammai has composed her “Mutta tiruppadigam” in Nattapadai and Indalam which are still sung in those pans. Ammai’s padigams are sung in praise of the Lord of Tirualangadu (sivan).

We certainly get authentic musical settings from Tevaram 7th to 8th century. This is possible due to the othuvar tradition, which is still prevalent. “Othutal”, in Tamil language means telling in the ear. Tevaram music is preserved because of teaching them and passing them on to the next generation. They were not notated and written. But it is a really rich legacy that is given to the generation that followed • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS