RSS

வீணை


உன் அழகை ஆராதனைச் செய்யவா?
உன்னிசையை ஆலாபனைச் செய்யவா?
இசை அரசியே,
சப்த சுரங்களை மேனியாக கொண்டவளே
சினுங்குகிறாய் நான் உன்னை தொடும் பொழுது
......வெட்கமா?
உன் வெட்கத்தின் வெளிபாடோ இவ்விசை
உள்ளத்தை உருகச் செய்கிறாயே
உயிரில்லா அழகு தேவதையே

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS