கிராமிய இசை


இசை என்ற சொல்லுக்கு இசைய வைத்தல் என்பது பொருள். மனிதனையும் மற்ற உயிரினங்களையும், ஏன் இறைவனையுமே இசைய வைக்கின்ற, இணங்கச் செய்கின்ற ஓர் அரும் சாதனம் இசை. இசையைத் தான் சுவாசுக்கும் மூச்சில் கலந்து வாழ்ந்தவன் தமிழன். பண்டைக்காலத்தில் கிராமப்புறங்களில் வாழ்ந்த மக்கள் தம் பண்பாடு, தொழில் நாகரீகம், பழக்கவழக்கங்கள், உறவுமுறை, பொழுதுபோக்கு, விழாக்கள் போன்றவற்றில் சில நியதிகளைக் கடைப்பிடித்து வந்துள்ளனர். அவற்றைப் பாடல் மற்றும் கதைகள் வழியாகவும் தொன்றுதொட்டு எழுதா வரிகளாக மனதில் பதியச்செய்து கொண்டு வந்தனர்.
கிராமிய இசை, கிராமங்களில் வசிக்கும் சாதாரண மக்கள் தக்களுக்கென்று வகுத்துக்கொண்ட ஒருவகை இசையாகும். கிராமிய இசைக்கு, நாடோடி இசை, நாட்டுப்பாடல்கள் என்ற பெயர்களும் உள்ளன. கிராமிய இசையும் பாடல்களும் இனியவை, எளியவை, எழுதப்படாதவை, வாயில் பிறந்து, செவிகளில் நிறைந்து உள்ளத்தில் பதிவு பெற்றவைகளாகும். பயிற்சிப் பெறாத குரல்கள், பாடுவதற்கு ஏற்ற வகையில் அமைந்திருப்பதை நாம் காணலாம், எளிமையான இப்பாடல்களில் ஒரு மிகுந்த கவர்ச்சி இருப்பதையும் நாம் உணரமுடிகிறது.
கிராமிய பாடல்கள் வழியாக கிராம மக்களின் கற்பனைத் திறனையும் நகச்சுவை உணர்ச்சிகளையும் காணமுடிகிறது. கிராமிய பாடல்கள் பலவகை உள்ளன. மனிதனின் தொட்டில் காலத்திலிருந்து சுடுகாடு போகும்வரை பாடப்படும் இப்பாடல்கள்.

வகைகள் :
1) ஒழுக்கப்பாட்டு, வேதாந்தப்பாட்டு, பழமொழிப்பாட்டு, இறை வணக்கப்பாட்டு
2) கொண்டாட்டங்காலங்களில், சுகம், துக்கம் போன்ற நிகழ்வுகளில் சமூகத்தினர் பலரும் இணைந்து குழுவாகப் பாடப்படும் பாடல்கள் தாலாட்டுப்பாட்டு, நலங்குப்பாட்டு, சீமந்தப்பாட்டு, ஆரத்திப்பாட்டு, ஊஞ்சல்பாட்டு, மசக்கைப்பாட்டு, நோன்புப்பாட்டு, சடங்குப்பாட்டு, ஒப்பாரிப்பாட்டு ஆகியவைகளாகும்.
3) மகிழ்ச்சி, மனநிம்மதி மற்றும் மன உற்சாகத்திற்காகப் பாடப்படும் பாடல்களைப் புதிர்பாட்டு, கோமாளிப்பாட்டு, கும்மிப்பாட்டு, கோலாட்டப்பாட்டு என்பர்.
4) மனிதர்கள் கூடித் தொழில் செய்யும் போது அக்கூட்டுறவில் பிறப்பவை தொழில்பாட்டு. தொழில்பாடல்களில் அன்பு மலர்வதையும், பாசம் பொங்குவதையும், உழைப்பின் ஆர்வத்தையும் காட்டுகிறது. விருப்பு வெறுப்புகளையும், சுக துக்கங்களையும் வெளியிடுகின்றன தொழில்பாடல்கள். தொழில்பாடல்களில் ஏலேலங்கடி பாட்டு, தில்லாலங்கடிப் பாட்டு, வண்டிக்காரன் பாட்டு, உழவுப்பாட்டு, நடவுப்பாட்டு, தெம்மாங்குப்பாட்டு, சுண்ணாம்பு இடிப்பார் பாட்டு, ஏற்றப்பாட்டு அடங்கும்.
5) சில சந்தர்ப்பங்களுக்கென்றுப் பாடப்படும் மழைப்பாட்டு, சுகாதார கும்மிப் பாட்டு, குழந்தைப் பாட்டு, புராணப்பாட்டு, பூசாரிப்பாட்டு, விழாப்பாட்டு, சிகிச்சைப்பாட்டு முதலியவை.
6) ஒரே பாடலில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தன்மை இருப்பின் அப்பாடல் பன்மலர் பாடல் எனப்படும்.

கிராமிய இசையில் பல்வேறு மெட்டுக்களைக் காண்கிறோம். அவற்றில் முக்கியமானவை ஆனந்தக்களிப்பு, சிந்து, ஓடம் மற்றும் இலாவனி முதலியவை ஆகும். சிந்து பலவகைப்படும். அவை, காவடிச்சிந்து, வண்டிச்சிந்து, நொண்டிச்சிந்து, வழிநடைச்சிந்து ஆகும். காவடிச்சிந்தின் தந்தை என்று அழக்கப்படுபவர் அண்ணாமலை ரெட்டியார் ஆவார். அண்ணாமலை ரெட்டியாரின் காவடிச்சிந்தில் மிகவும் பற்று கொண்டிருந்த மாகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் தானும் சில காவடிச்சிந்துக்களை இயற்றியுள்ளார்.
கிராமியப்பாடல்கள் அதிகமாக ஆனந்த பைரவி, நாதநாமக் கிரியை, நீலாம்பரி, புன்னாகவராளி, குறிஞ்சி, நவரோஸ் போன்ற இராகங்களில் அமைந்திருக்கின்றன.  “தென்னக இசை” நூலிலிருந்து கிடைக்கப்பெற்ற சில கிராமிய பாடல்களின் எடுத்துக்காட்டுகள் :

1) தாலாட்டுப்பாடல்
தங்கத்தால் பேனாவாம் உங்கப்பாவுக்கு
சாஞ்சி எழுத பஞ்சு மெத்தை
ஆராரோ ஆரரிரோ ஆராரோ
மாமன் அடித்தானோ மல்லிகைப் பூச்செண்டாலே
சித்தி அடித்தாளோ சீராட்டும் கையாலே
பாட்டி அடித்தாரோ பால்வார்க்கும் கையாலே
அக்கா அடித்தாளோ அரளிப்பூச்செண்டாலே
ஆரடித்து நீ அழுதாய் அடித்தாரைச் சொல்லி அழு

2) வண்டிக்காரன் தெம்மாங்குப்பாடல்
பச்சை வண்டி பவள வண்டி பலபேரும் ஏறும் வண்டி
உப்பு புடிச்சவண்டி லேலேலங்கடிலேலோ
உடுமலைபேட்டை போற வண்டி லேலேலங்கடிலேலோ

3) சுண்ணாம்பு இடிக்கும் பெண்கள் பாடல்
ஆந்த அலரும் மரம் ஏலேலம்பா ஏலம்
ஆம்பளைங்க தூங்கும் மரம் ஏலேலம்பா ஏலம்
ஆம்பலங்க மூஞ்ச பாத்தா ஏலேலம்பா ஏலம்
ஹைகோர்ட்டு குரங்கு போல ஏலேலம்பா ஏலம்
பொண்ணு புளிய மரம் ஏலேலம்பா ஏலம்
பொம்பளைங்க தூங்கும் மரம் ஏலேலம்பா ஏலம்
பொம்பளைங்க மூஞ்ச பாத்தா ஏலேலம்பா ஏலம்
செஞ்சு வைச்ச செடியைப் போல ஏலேலம்பா ஏலம்

4) தெருக்கூத்துப்பாடல்
முப்பது பணம் கொடுத்து மூணு குளம் வெட்டினேன்
ரெண்டு குளம் பாழு ஒண்ணு தண்ணியே இல்லை
தண்ணியில்லா குளத்திலே மண்ணு வெட்ட மூணு பேரு
ரெண்டு போரு நொண்டி, ஒருத்தன் கையே இல்ல
கையில்லா குசவன் செய்த பானை மூணு பானை
ரெண்டு பானை ஓட்டை ஒண்ணு வேகவே இல்ல
வேகாத பானையிலே போட்டரிசி மூணு அரிசி
ரெண்டு அரிசி நறுக்கு ஒண்ணு வேகவே இல்ல
வேகாத சோத்துக்கு விருந்தாடி மூணு பேரு
ரெண்டு பேரு பட்னி ஒருத்தன் உண்ணவே இல்ல


 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

திருக்குறள்


பண்டைத் தமிழ் நூல்களுக்குள் திருக்குறள் தனியிடம் பெற்றுள்ளது. அது தனி முதலற நூல் என்றும், முழு முதல் தமிழ் நூல் என்றும் சன்றோர்களால் போற்றப்பட்டு வருகின்றது. இப்பொற்றுதல் மொழிகளின் பொருள், திருக்குறள் தனித்தமிழ் நூல், முதல் நூல், அற நூல், முழு நூல், தமிழ் நூல் என்பதாகும். அறநூல் என்பது, உலகுக்கு தேவையான் அறநெறிகளை வகுத்து கூறும் நூல் என்பதாகும், முழுநூல் என்பது, நிறைவுடை நூல். அதாவது, உலக மனித சமுதாயத்திற்குத் தேவையான அனைத்தையும் எக்காலத்திற்கும் பொருந்தும் வகையில் உணர்த்தும் நூல். தமிழ்நூல் என்பது, தமிழின் வடிவமாக திகழும் நூல், அதாவது இயல், இசை, நாடகம் என முத்திறக் கூறுபாடுகளையும் தன்னகத்து கொண்டு மொழியின் முழு உருவாகத் திகழும் நூல் என்பதாகும்.
தமிழின் முழு நூலாகிய திருக்குறள் உணர்த்தும் செய்திகள் கணக்கிலடங்கா. இக்காரணம் கொண்டே பன்மொழியினரும், பன்னாட்டினரும் திருக்குறள் மீது உரிமை கொண்டாட முனைகின்றனர். உலகம் முழுமைக்கும் ஏற்புடைய பல உண்மைகளை, முக்காலத்திற்கும் ஏற்புடைய வகையில் உணர்த்தும் உலக பொது மறை என்று சான்றோர்கள் போற்றுகின்றனர்

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

இசை நூல்கள் (காவிய நூல்கள்)

சிலப்பதிகாரம் என்னும் காவியத்துள் கூறப்பெறும் இசைப்பற்றிய செய்திகளையும், இசைகளையும், இசைக் கருவிகளையும் நோக்குங்கால், அதனை ஓர் இசைக் களஞ்சியம் என்றே கூறவேண்டும். இசை வகையும், இசைத் துறையில் ஈடுபடும் கலைஞர் நிலைகளையும், இசைக் கருவிகளையும், இசையை மக்கள் தமது வாழ்வில் கொண்டிருந்த வகையினையும் விவரித்துரைக்கின்றது.

மணிமேகலை என்னும் காவியத்துள் இசைப்பாடும் காட்சிகளும், இசைக்கருவிகள் பற்றிய குறிப்புகளும் இடம்பெற்றுள்ளன.

சீவக சிந்தாமணி என்னும் காவியத்துள், இசைக் கருவிகள் பற்றிய பல செய்திகள் கூறப்பெற்றுள்ளன. காவியத்தின் தலைவர்கள் இசைத் தேர்ச்சியும் இசை வாழ்க்கையும் கொண்டுள்ளனர். இசைப் போட்டியும் நடைப்பெற்றுள்ளது.

பெருங்கதை என்னும் காவியத்துள்ளும் இசைக் கருவியாகிய யாழின் இன்னிசையை விரித்துரைக்கப் பெற்றுள்ளது. காவியத் தலைவனான உதயணன், யாழினைக் கொண்டு இன்னிசை இசைத்து மதவெறி கொண்ட யானையையும் அடிப்பணியச் செய்தான்.

கல்லாடம், என்னும் நூலினுள்ளும் இசைப் பற்றிய செய்திகளும், இசைக்கருவிகள் பற்றிய செய்திகளும் கூறப்பெற்றுள்ளன. 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

கள்வர் மயங்குவர்

கள்வரும் இசையின் இனிமையால் தம் தொழிலைச் செய்யாது மயங்கி நின்றுவிடுவர். பாலைநிலத்து கள்வர், வழிவருவோர் பொருள்களையும் உயிரையும் கவர்வர்; பொருள் இல்லையெனில் வழிவந்தோரைக் கொன்று, அவருடைய உடல் துள்ளுவதைக் கண்டு களிப்பர். அத்தகைய கொடிய கள்வர் எதிர்ப்படின், அவ்வழியாகச் செல்லும் கூத்தர் முதலியோர் பாலைப் பண்ணை இனிமையாக பாடுவர். கள்வர், அவர் இசையில் ஈடுப்பட்டு இன்புற்று தம் கொலைக்கருவிகளையும் நழுவவிட்டுத் தமது தொழிலையும் மறந்து மயங்கி நின்றுவிடுவர்.

இச்செய்தியை,
“ஆறலை கள்வர் படைவிட அருளினன்
மாறுதலை பெயர்க்கும் மருவின் பாலை.”

என்ற பொருநராற்றுப் படையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
‘வழிப்பறிக்காரர்களாகிய கள்வர்கள் படைகளைக் கைவிடும்படியாக அவர்களிடம் இருந்த அருளுக்கு மாறுபட்டதான கொடுமையை மாற்றுகின்ற கேட்பதற்கினிய பாலைப்பண்” என்பது இவ்வடிகளின் பொருள்

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

கரகம், மகுடாட்டம், ஒயிலாட்டம்


 -> கரகம், சக்தி கரகம், ஆட்டக்கரகம் என இரு வகைப்படும். உடுக்கை, குடம், தாளம், கட்டை, பம்பை, உறுமி, தக்கை, துந்துபி, ஆகிய எட்டும் 
வில்லுப்பாட்டின் பக்க வாத்தியக் கருவிகளாகும்.
-> மகுடம் என்ற தோல் கருவியை அடித்து ஆடப்படுவது மகுடாட்டம். கோல்களை அடித்து ஆடுவது கோலாட்டம்.-> ஆண்கள் மட்டுமே நிகழ்த்தும் நாட்டுப்புற ஆட்டக்கலை ஒயிலாட்டம்

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

தமிழா


தமிழ் மகனே கேளடா
தலைவணங்கா தமிழன் நீயடா
தங்க தமிழா கேளடா
தாய்மொழி மறந்த்து ஏனடா?

தரனியை வென்றவன் நீயடா- சிலர்
தரங்கொட்டு போனது ஏனடா?
பல திசைகள் கண்டவன் நீயடா
பாரினில் வாழத்தவிப்பது ஏனடா?

விண்வெளியை அறிந்தவன் நீயடா
வீண்கவலைக் கொள்வது ஏனடா?
கலைகளைக் கண்டவன் நீயடா- அவை
களவு போனது ஏனடா?

உலகில் மூத்தவன் நீயடா
உன்பெருமை மறந்த்து ஏனடா?
நாகரீகம் அறிந்தவன் நீயடா
நிலைமாறி கிடப்பது ஏனடா?


 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

இசை IQ
இசை எல்லோருக்குமே புரிகின்ற ஒரு மொழி என்றே கூறலாம். வார்த்தைகளால் நமது உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துவதை விட இசையால் வெளிப்படுத்துவது மிகவும் இலகுவாக இருக்கும். அடிப்படையில் இசை என்பது வேறு ஒன்றும் இல்லை: பல ஒலி அதிர்வெண்கள் (audio frequency) கலந்து விதம் விதமான வடிவங்களில் காற்றில் மிதந்து நமது செவிகளை அடைவது தான் இசை என்று கூறுகின்றோம். நமது கண்கள் ஒளியை எவ்வாறு செயலாக்கம் செய்கின்றனவோ, அதே போன்று தான் நமது காதுகளும் ஒலியை செயலாக்கம் செய்கின்றன. உண்மை சொல்லப்போனால் நாம் பிறப்பதற்கு முன்பே இசையைக் கேட்க ஆரம்பித்து விடுகின்றோம். என்ன புரியவில்லையா…? நாம் நமது தாயின் கருப்பையில் இருந்த போது, நமது கண்களால் ஒன்றுமே பார்க்கமுடியாமல் இருந்தோம். ஆனால், நாம் நமது காதுகளால் எப்போதுமே இசையைக் ரசித்துக்கொண்டு இருந்தோம். அது வேறு ஒன்றுமே இல்லை, நமது தாயின் இதயத்துடிப்பு தான். எப்போதுமே நமக்கு தாலாட்டுப் போல் அந்த இதயத் துடிப்பின் இசையில் நாம் உறங்கிக்கொண்டு இருந்திருக்கிறோம்.

இசையில் இன்னும் ஓர் மிக முக்கியமான விசேஷம் இருக்கிறது! சிறுவர்களின் வளர்ச்சி நேரம் இசை அவர்களின் மூளை விருத்தியை தூண்டுகிறது என்பதை ஆராய்ச்சியாளர்கள் அறிந்துள்ளார்கள். அதுவும் அவர்களின் நுண்ணறிவு எண் எனப்படும் Intelligence Quotient (IQ) அதிகரிப்பதற்கு இசை கேட்டாலே போதும் என்று கூறுகின்றார்கள். எனவே, பெற்றோர்களே உங்கள் பிள்ளைகளை சிறு வயதினிலேயே சங்கீதம், பியானோ, புல்லாங்குழல், மிருதங்கம் போன்ற ஏதாவது ஒன்றை கற்றுகொள்ள விடுங்கள்! அவர்கள் மேலும் புத்திசாலிகள் ஆவதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளன!

நன்றி[ Arivu Dose.com - அறிவு டோஸ்] • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS